KOMİTELER

IEEE Dumlupınar bünyesinde faaliyet gösteren, farklı ilgi alanlarınıza hitap eden 11 çalışma grubu bulunmaktadır.